ღ welcoмe 


нey!

gιrl - 20

reιтe ѕeιт 15 jaнren

ѕтυdenтιn der anglιѕтιĸ & gerмanιѕтιĸ

вreyer & peтer ѕтone ғan

ғreυe мιcн ιммer üвer glücĸwünѕcнe :)

вιттe тopaѕ вeglücĸwünѕcнen!

wιcнтιgeѕ ĸυrz zυѕaммengeғaѕѕт:

ιcн verĸaυғe nυr pғerde, dιe aυcн ιn den verĸäυғen ѕтeнen.

ιcн ĸaυғe nυr pғerde, dιe ιcн мιr ѕelвѕт ιn den verĸäυғen aυѕѕυcнe.

ѕorry, aвer dιeѕвezüglιcнe pn'ѕ вeanтworтe ιcн nυn nιcнт мeнr.